ออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
ถังดับเพลิงรุ่นใหม่
ความปลอดภัย
แยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากถัง
สะดวก
ใช้งานง่ายและพกพาได้
โปร่งใส
ง่ายต่อการตรวจสอบปริมาณที่เหลืออยู่
ประหยัด
ระบบความดันที่หยุดการรั่วไหลช่วยลดค่าบำรุงรักษา
ลองดูสินค้าของเราจากทุก ๆ มุม
เลื่อนเมาส์ไปรอบ ๆ เพื่อให้เห็นแต่ละมุม
Top